Communicatieplan

 

Info

  • Jaarlijks wordt per jaargroep een informatieavond belegd, waarop de ouders geïnformeerd worden over het hoe en wat van het komende leerjaar. Hier wordt de ouders verteld over o.a. de inhoud van het onderwijsprogramma, de toetsing van de leervoorwaarden en de regels binnen de groep.
  • Daarnaast is er tweemaal per jaar een tien-minuten-gesprek tussen leerkracht en ouders van de kinderen in de groepen. Hierbij worden de ouders individueel geïnformeerd over de vorderingen van hun kind op leergebied, maar ook voor wat betreft het algehele functioneren van het kind binnen de groep.
  • Eind schooljaar is er een informatieavond voor de ouders en een algemene ledenvergadering van de ouderraad om iedereen op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen binnen de teamsamenstelling, de vakanties, e.d. voor het komende schooljaar.
  • Soms wordt er een algemene ouderavond gehouden rond een bepaald thema.
  • Er is een webpagina.
  • In de Nieuwsbrief en de schoolkrant de Bokkensprong staan voor ouders belangrijke mededelingen.
  • Op het schoolprikbord bij ingang ( Weth. Meertensstraat) staat algemene en regionale schoolinformatie voor ouders.
Afspraken tussen school en ouders zijn vastgelegd in een communicatieplan.

Klik  hier voor het communicatieplan.