Wat is Slimfit ?

Klik hier voor het document " Wat is de Slimfit Innovatie impuls " ?
In dit document leest u meer over het project Slimfit.


SlimFit overwegingen BS Vilt document....klik hier!
  
Een professionele onderwijssector kenmerkt zich door scholen die zelf verbeteren en vernieuwen. Scholen die zelf op zoek gaan naar manieren om het lerarentekort te bestrijden, zonder dat de werkdruk toeneemt of de kwaliteit achteruit gaat. Dit vraagt om innoverende en lerende scholen die op zoek gaan naar hoe het beter kan. Om deze reden wil het Ministerie van OCW als onderdeel van de InnovatieImpuls Onderwijs scholen ondersteunen in de vorm van een financiële bijdrage.

Basisschool Vilt geniet deze financiële ondersteuning en neemt samen met 11 andere Innovo scholen, deel in een netwerk van scholen die willen innoveren en op zoek willen gaan naar manieren om slimmer te werken.
Hieronder verstaan we manieren om te komen tot een nieuwe of verbeterde inrichting van het onderwijs, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van het onderwijs toeneemt. Men kan daarbij denken aan nieuwe onderwijsconcepten, aan het gebruik van ICT, functiedifferentiatie, nieuwe manieren van samenwerken, het tegengaan van bureaucratie en het beter benutten van de talenten van mensen en leerlingen. Samen vormen wij een netwerk van Slim Fit scholen die kennis en ervaringen van en met elkaar delen.

Tijdens de ouderavonden en klankbordbijeenkomsten wordt over de stand van zaken op onze school verteld.

 
  Klik op logo voor meer info.