Verlofaanvraag

 

Verlof en vrijstelling aanvragen

In de Leerplichtwet staat wanneer uw kind vrijstelling van school kan krijgen. Ook staan de regels voor extra vakantieverlof beschreven. U kunt voor uw kind extra verlof aanvragen, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

Vraagt u minder dan 10 vrije dagen aan? Dan beslist de schooldirecteur of uw kind vrij krijgt. Wilt u meer dan 10 dagen vrij voor uw kind? Dan vraagt de schooldirecteur het aan de leerplichtambtenaar.

Een vrijstelling wordt alleen in heel bijzondere gevallen gegeven. Bijvoorbeeld als de ouders van een leerling vanwege hun werk veel op reis zijn.

Verlof aanvragen

U kunt verlof aanvragen met het formulier 'Aanvraag vrijstelling schoolbezoek'. Dit formulier kunt u hier downloaden. Vul het formulier in en stuur het op naar de school van uw kind. (U stuurt het formulier dus niet naar de afdeling Leerplicht.)

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Wanneer u verlof wilt aanvragen omdat u door de specifieke aard van uw beroep geen vakantieverlof kunt nemen in de schoolvakanties, moet u een werkgeversverklaring invullen.  Hier kunt u de werkgeversverklaring downloaden

Werkgeversverklaring voor aanvraag vrijstelling schoolbezoek

 

Folder luxe verzuim en verlof

Wilt u meer weten over verzuim en verlof? Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof kunt u vinden in de gelijknamige folder van de afdeling Leerplicht. U kunt de folder hier downloaden.

Folder luxe verzuim en verlof