Overblijven

Tussenschoolse opvang.
 
Wij bieden ouders de mogelijkheid om hun kind te laten overblijven tussen de middag.
Dat kunt u doen door uw kind of kinderen aan te melden bij de overblijf module in ons Ouderportaal.
 
  1. Blijft uw kind een enkele maal over? Dan hoeft u alleen de betreffende dag aan te klikken.
  2. Blijft uw kind op één of meerdere dagen vast over, bijv. het hele jaar op maandag en donderdag, dan kunt u een periode aanngeven.
     

Is uw kind afwezig op een afgesproken dag?
Meldt uw kind dan af middels een e-mail naar tso.vilt@innovo.nl


Het aanmelden voor het overblijven via het Ouderportaal kan helaas nog niet op de dag zelf. Tevens dient u dit via de computer te doen en is het dus nog niet mogelijk om dit via de app te doen. Hier wordt hard aan gewerkt om dit in de toekomst te verbeteren. Mocht u uw kind(eren) dus op dezelfde dag nog willen aanmelden, dient u vooralsnog een bericht te sturen naar tso.vilt@innovo.nl

Betalingswijze
U kunt betalen door een bedrag over te boeken op:
 
INNOVO, inz. bs Vilt
NL79 RABO 0146610253
t.n.v T.S.O.
naam kind en groep.
 
De kosten van de lunchkaarten zijn:

  • 5   keer overblijven €  8,75
  • 10  keer overblijven €17,50
  • 50 keer overblijven  €85,00